ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๓๐ น.วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด