โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่

โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับกียรติจาก นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นผู้กล่าวราบงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลในเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ และได้รับเกียรติจาก นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัลเพื่อให้กำลังใจแก่ทีมนักกีฬา และตัวแทนนางสาวเบญจวรรณ ศิริพรรณ (สจ.หยก) สจ.บ้านไผ่ เขต ๑ มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬา ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันจำนวน ๑๐ คู่ โดยมีทีมฟุตบอลเปิดสนามพิเศษ นำทีมโดยนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน(ทีมท้องที่)และนายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมืองนำทีม (ท้องถิ่น)
สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด