พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง รอบชิงชนะเริส และพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ </p>
                  </div>
                  <div class=

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด