ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ในการปฏิบัติงานปรับซ่อมผิวถนนที่ชำรุด สาย ๒๒๒๘ ขก. ก่อนถึงทางเข่้าหมู่บ้านหนองแวงโอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนน

ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ในการปฏิบัติงานปรับซ่อมผิวถนนที่ชำรุด สาย ๒๒๒๘ ขก. ก่อนถึงทางเข่้าหมู่บ้านหนองแวงโอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนน

วันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.นำโดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ในการปฏิบัติงานปรับซ่อมผิวถนนที่ชำรุด สาย ๒๒๒๘ ขก. ก่อนถึงทางเข่้าหมู่บ้านหนองแวงโอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนน

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด