มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดบ้านเรือน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา จำนวน ๒ ราย

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดบ้านเรือน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา จำนวน ๒ ราย

วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด้วย นายทองเลื่อน ศรีนาง รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดบ้านเรือน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา จำนวน ๒ ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยฯ

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด