ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดสว่างโนนเพียง บ้านหนองแวงไร่ และได้ร่วมถวายเพลในวันพระ (โครงการ ๑ วันพระ ๑ วัด ช่วงเข้าพรรษา ) ณ วัดสว่างโนนเพียง บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑,๘,๙

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดสว่างโนนเพียง บ้านหนองแวงไร่ และได้ร่วมถวายเพลในวันพระ (โครงการ ๑ วันพระ ๑ วัด ช่วงเข้าพรรษา ) ณ วัดสว่างโนนเพียง บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑,๘,๙

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ เงาะเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง นายทองเลื่อน ศรีนาง รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลในเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดสว่างโนนเพียง บ้านหนองแวงไร่ และได้ร่วมถวายเพลในวันพระ (โครงการ ๑ วันพระ ๑ วัด ช่วงเข้าพรรษา ) ณ วัดสว่างโนนเพียง บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑,๘,๙

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด