เปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า ๑๐๐ ต้น

เปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า ๑๐๐ ต้น

เช้าวันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ พนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมพิธีเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า ๑๐๐ ต้น ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ ฝายหลวง บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ ๔ และได้รับเกียรติจาก นายกิจจา หมอกเจริญ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) ร่วมในพิธีเปิดโครงการ และได้พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจไว้เป็นอเนกประการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ความจงรักภักดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร
อีกทั้งการจัดกิจกรรมยังเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ได้เกิดความรัก ความสามัคคี รวมทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมสานพลังแห่งปณิธานสร้างความดีอย่างต่อเนื่อง

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด