ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดโสกตลิ่งโสภนาราม บ้านโสกตลิ่ง - โสกจาน หมู่ที่ ๓,๔ (โครงการ ๑ วันพระ ๑ วัด ช่วงเข้าพรรษา )

 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดโสกตลิ่งโสภนาราม บ้านโสกตลิ่ง - โสกจาน หมู่ที่ ๓,๔ (โครงการ ๑ วันพระ ๑ วัด ช่วงเข้าพรรษา )

วันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลในเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดโสกตลิ่งโสภนาราม บ้านโสกตลิ่ง - โสกจาน หมู่ที่ ๓,๔ (โครงการ ๑ วันพระ ๑ วัด ช่วงเข้าพรรษา )

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด