ลงพื้นที่สำรวจ ถนนทางเข้าหมู่บ้านบุษรา เพื่อทำการซ่อมแซมด่วน และได้ตั้งกรวยจราจรบริเวณที่ชำรุด

ลงพื้นที่สำรวจ ถนนทางเข้าหมู่บ้านบุษรา เพื่อทำการซ่อมแซมด่วน และได้ตั้งกรวยจราจรบริเวณที่ชำรุด

วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อม ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่างได้ลงพื้นที่สำรวจ ถนนทางเข้าหมู่บ้านบุษรา เพื่อทำการซ่อมแซมด่วน และได้ตั้งกรวยจราจรบริเวณที่ชำรุด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด