ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕

ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น.วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสว่างโนนเพียง นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นางสุคนธา วิชัย ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำราญ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง ผู้ใหญ่บ้านและผู่ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑,๘,๙ และชาวบ้านหนองแวงไร่ ได้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ และได้รับเกียรติจาก นางกฤษณา ศิริพรรณ สจ.บ้านไผ่ เขต ๑ ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีบ้านหนองแวงไร่ ในครั้งนี้

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด