ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ประสานงานคนพิการตำบลในเมือง

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ประสานงานคนพิการตำบลในเมือง

วันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ เงาะเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลในเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ประสานงานคนพิการตำบลในเมือง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสวยงาม

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด