ร่วมพิธีเปิดโครงการ ถนนดี มีน้ำดื่ม น้ำใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ร่วมพิธีเปิดโครงการ ถนนดี มีน้ำดื่ม น้ำใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลในเมือง ร่วมพิธีเปิดโครงการ ถนนดี มีน้ำดื่ม – น้ำใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฯ และในโอกาสนี้มี นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร และ นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รอง นายก อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด