ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างเทศบาลตำบลในเมือง เข้าร่วมพิธีเปิดและอบรมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวบังอร ทรัพย์พิพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนางสาวสิริรัตน์ คงมณีพิทักษ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ เป็นวิทยาการในการให้ความรู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด