ร่วมขบวนแห่และพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี ๒๕๖๖

ร่วมขบวนแห่และพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลในเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลในเมือง และนางรำในเขตเทศบาลตำบลในเมือง
ร่วมขบวนแห่และพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีนายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ลานประชารัฐ อำเภอบ้านไผ่

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด