พิธีมอบเช็คเงินอุดหนุนดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖โ

พิธีมอบเช็คเงินอุดหนุนดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖โ

วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเช็คเงินอุดหนุนดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมพิธีรับมอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการฯ และได้ร่วมต้อนรับ นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอบ้านไผ่ ที่ให้เกียรติ มาเยี่ยมเทศบาลตำบลในเมือง ในครั้งนี้

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด