กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยคำแคน บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยคำแคน บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗

วันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. อำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลในเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยคำแคน บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ โดย นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลในเมือง และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๑๕๒ คน และได้รับเกียรติจาก สจ. กฤษณา ศิริพรรณ สจ.บ้านไผ่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด