กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ เงาะเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง และโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ เข้าร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด