โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ เพื่อเตรียมสถานที่การจัดโครงการบุญมหาชาติ

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ เพื่อเตรียมสถานที่การจัดโครงการบุญมหาชาติ

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ เพื่อเตรียมสถานที่การจัดโครงการบุญมหาชาติ โดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแวงไร่ และชาวบ้านบ้านหนองแวงไร่ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณเกาะกลางน้ำ หนองน้ำสาธารณะ บ้านหนองแวงไร่ และบริเวณพระธาตุเจดีย์มหามุนีนาถ วัดสว่างโนนเพียง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และได้รับเกียรติจาก นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และร่วมถวายเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ในครั้งนี้

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด