โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกวินัยกฎจราจร ใส่หมวกกันน็อค ล็อกอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกวินัยกฎจราจร ใส่หมวกกันน็อค ล็อกอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เช้าวันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัด โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกวินัยกฎจราจร ใส่หมวกกันน็อค ล็อกอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลในเมือง และได้รับเกียรติจาก นางศริญญา วิถีเทพ ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยช่วงเช้า รับฟังบรรยาย เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก"จาก ร้อยตำรวจเอก ฉัตรพงศ์ พละเดช สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ และวิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านไผ่ เรื่อง "ข้อปฏิบัติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น"นายนิวัฒน์ เกิดศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายสมบัติ หล่าโยม เจ้าพนักงานสาธารสุขชำนาญงาน และภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก นายสราวุธ เวชกูล หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ และนายธีรยุทธ วรรณสุด ผู้ช่วยวิทยากร ภายใต้โครงการขับขี่ปลอดภัย ให้ตระหนักในการปฏิบัติตนเคารพกฎจราจรลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด