มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้เข้าโครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกวินัยกฎจราจร ใส่หมวกกันน็อค ล็อกอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้เข้าโครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกวินัยกฎจราจร ใส่หมวกกันน็อค ล็อกอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ เงาะเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานกล่าวปิด โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกวินัยกฎจราจร ใส่หมวกกันน็อค ล็อกอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้เข้าอบรบโครงนี้ฯ

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด