ขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณรอบหมู่บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗

ขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณรอบหมู่บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณรอบหมู่บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลในเมืองได้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวก้บร่องระบายน้ำที่อุดตัน เนื่องจากมีเศษขยะ ดิน ทราย โคลน ปิดกั้นร่องระบายน้ำ จึงเป็นสาเหตุให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้สะดวก และก่อเกิดปัญหาสภาวะแวดล้อมไม่ดี จากการลงพื้นที่ของท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมจะหาแนวทางการแก้ไขระยะยาว และป้องกันปัญหาต่อไป

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด