ร่วมพิธีมอบเครื่องจักกลทางเกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่ (ข้าว.อ้อย,ผัก,ประมง) อำเภอบ้านไผ่

ร่วมพิธีมอบเครื่องจักกลทางเกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่ (ข้าว.อ้อย,ผัก,ประมง) อำเภอบ้านไผ่

เช้าวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องจักกลทางเกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่ (ข้าว.อ้อย,ผัก,ประมง) อำเภอบ้านไผ่ โดยท่านประจักษ์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องจักกลทางเกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่ (ข้าว.อ้อย,ผัก,ประมง) อำเภอบ้านไผ่
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโสกจาน หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด