เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนตำบลในเมือง และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเทศบาลตำบลในเมือง

เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนตำบลในเมือง และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเทศบาลตำบลในเมือง

วันที่ ๒๒ กันยายน นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ได้เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนตำบลในเมือง และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-๑๙ แก่กลุ่มโรคเสี่ยง ๗ โรค เรื้อรัง ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลในเมือง พร้อมมอบชุดอาหารว่าง เทศบาลตำบลในเมืองและรพ.สต.ตำบลในเมือง ขอขอบคุณ นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ (สจ.ลีโอ) สจ.บ้านไผ่ เขต ๒ นางสาวเบญจวรรณ ศิริพรรณ (สจ.หยก) สจ.บ้านไผ่ เขต ๑ ที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจประชาชนพี่น้องตำบลในเมืองและได้มอบน้ำดื่มให้ทาง รพ.สต.ตำบลในเมือง และขอขอบคุณ กลุ่ม ฅ คน อาสา ที่ได้ทำอาหารมอบให้ผู้เข้ารับวัคซีน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลในเมือง

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด