ลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนทางเข้านา พ่อแดง พ่อจิตร รอบอ่างเก็บน้ำห้วยทราย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนทางเข้านา พ่อแดง พ่อจิตร รอบอ่างเก็บน้ำห้วยทราย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนทางเข้านา พ่อแดง พ่อจิตร รอบอ่างเก็บน้ำห้วยทราย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด