เปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เช้าวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ "ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน"(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยทางคณะกรรมการหมู่บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑ ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับเงินอุดหนุนจากทางเทศบาลตำบลในเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสายันต์ ปฏิกานัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑

Share this Post:
← Older Newer →

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด