ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำกิจกรรมตัดต้นไม้ทางเข้าหมู่บ้าน ที่บดบังทัศนวิสัยของพี่น้องประชาชนในการสัญจร

ร่วมทำกิจกรรมตัดต้นไม้ทางเข้าห...

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด...

Read More
ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการจัดสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่พักฟื้น สำหรับผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว(ไม่มีเชื้อ) จากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) เพื่อรอการกลับบ้าน

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการจัดส...

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นา...

Read More
ลงพื้นที่สำรวจท่อระบายน้ำอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุน้ำท่วมขังทำให้ถนนภายในหมู่บ้านชำรุด บ้านเอกลักษณ์ หมู่ที่ ๑ และสำรวจบริเวณรอบสระหนองหลวง สระน้ำเพื่อการเกษตรที่ตื้นเขิน

ลงพื้นที่สำรวจท่อระบายน้ำอุดตั...

วันที่ ๑๖ กรกฎาาคม ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อม...

Read More
ตรวจหน้างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านโสกตลิ่ง และ ร่องระบายน้ำบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๕

ตรวจหน้างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเ...

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด...

Read More
เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยตำบลในเมือง

เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็...

เช้าวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เ...

Read More
พิธีมอบผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวนเพื่อป้องกันการระบาดโรคลัมปีสกิน สำหรับหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลในเมือง

พิธีมอบผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสั...

วันศุกร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง...

Read More
ลงพื้นที่หลังได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านในพื้นที่ ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อให้ตัวพาหะของโรคลัมปีสกิน

ลงพื้นที่หลังได้รับการร้องทุกข...

เวลา ๑๐.๐๐ น. วันนี้ นำโดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร...

Read More
มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้พิการ หมู่ที่ ๖

มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำ...

เวลา ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลใ...

Read More
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID...

เวลา ๑๕.๐๐ น วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลใน...

Read More
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัด...

เวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง ปลัดเทศบาล ...

Read More
ออกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลในเมือง

ออกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว...

นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช...

Read More
รับการสนับสนุนเครื่องจักร รถขุด รถแบคโฮ (Backhoe) จาก อบจ.ขอนแก่น

รับการสนับสนุนเครื่องจักร รถขุ...

วันพุธ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตร...

Read More