ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัด...

เวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง ปลัดเทศบาล ...

Read More
ออกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลในเมือง

ออกปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว...

นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช...

Read More
รับการสนับสนุนเครื่องจักร รถขุด รถแบคโฮ (Backhoe) จาก อบจ.ขอนแก่น

รับการสนับสนุนเครื่องจักร รถขุ...

วันพุธ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตร...

Read More
รับการสนับสนุนเครื่องจักร รถเกรดและรถบดอัดถนน

รับการสนับสนุนเครื่องจักร รถเก...

วันจันทร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ขอขอบคุ...

Read More
ดำเนินการซ่อมถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยทราย

ดำเนินการซ่อมถนนรอบอ่างเก็บน้ำ...

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อม...

Read More
ดำเนินการซ่อมถนนสายหนองแวงไร่ - หนองแวงโอง

ดำเนินการซ่อมถนนสายหนองแวงไร่ ...

๗ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. หลังประชุมสภาเทศบาลเสร็จสิ้นลง นายรัตนชั...

Read More
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่น...

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นำโดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลใ...

Read More
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค...

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. วันนี้ นายรัตนชัย วิชัย นายกเท...

Read More
ลงพื้นที่เร่งสำรวจทางเชื่อมที่ชำรุด

ลงพื้นที่เร่งสำรวจทางเชื่อมที่...

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นำโดยนายรัตนชัย วิชัย นา...

Read More
ขอรับการสนับสนุน โครงการแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

ขอรับการสนับสนุน โครงการแอสฟัล...

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลใน...

Read More
มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้พิการ

มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำ...

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วันนี้ นำโดยนายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตร...

Read More
โครงนิเทศการสอนครูพี่เลี้ยงและครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔

โครงนิเทศการสอนครูพี่เลี้ยงและ...

วันพฤหัสบ่ดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศ...

Read More