ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนา เฉลิม...

วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนต...

Read More
เปิดโครงการการดูแลส่งเสริม สุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุ บ้านหนองแวงโอแวง หมู่ที่ ๒

เปิดโครงการการดูแลส่งเสริม สุข...

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบล...

Read More
เปิดโครงการส่งเสริมปฏิบัติการและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าน้อย

เปิดโครงการส่งเสริมปฏิบัติการแ...

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบล...

Read More
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลในเมือง หลักสูตร "โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้จบหล...

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดพิธี...

Read More
เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการบูรณาการสร้างมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถราชการ ระยะที่ ๑

เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการบูรณาก...

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด...

Read More
รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Awards ๒๐๒๒

รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมแล...

เช้าวันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเ...

Read More
โรงเรียนผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน

โรงเรียนผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน...

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายรัตนชัย วิชัย นาย...

Read More
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่...

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัด โ...

Read More
เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยสมุนไพร หมู่ที่ ๙

เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้...

เช้าวันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศม...

Read More
โครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหต...

เช้าวันพุธ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัด โ...

Read More
ลงพื้นที่ซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้านฉัตรเพชร ๔ ที่ชำรุดเสียหายและทำให้รถที่สัญจรเข้าหมู่บ้าน ติดหล่มจากถนนทรุด

ลงพื้นที่ซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้า...

เวลา ๑๖.๐๐ น.วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลใน...

Read More
ลงพื้นที่ร่วมกับ พมจ.ขอนแก่น และโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพ พร้อม Caregiver (CG) ในระบบ Long Term Care

ลงพื้นที่ร่วมกับ พมจ.ขอนแก่น แ...

เวลา ๑๔.๓๐ น. วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลใ...

Read More