ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจความเสียหายถนนเพื่อการเกษตร เขต ๑

สำรวจความเสียหายถนนเพื่อการเกษ...

เวลา๑๐.๐๐น. วันนี้ นายรัตนชัย วิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไป...

Read More
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราช...

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือ...

Read More
ลงพื้นที่สำรวจ ถนนทางเข้าหมู่บ้านบุษรา เพื่อทำการซ่อมแซมด่วน และได้ตั้งกรวยจราจรบริเวณที่ชำรุด

ลงพื้นที่สำรวจ ถนนทางเข้าหมู่บ...

วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนต...

Read More
ร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนา เฉลิม...

วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนต...

Read More
เปิดโครงการการดูแลส่งเสริม สุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุ บ้านหนองแวงโอแวง หมู่ที่ ๒

เปิดโครงการการดูแลส่งเสริม สุข...

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบล...

Read More
เปิดโครงการส่งเสริมปฏิบัติการและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าน้อย

เปิดโครงการส่งเสริมปฏิบัติการแ...

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบล...

Read More
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลในเมือง หลักสูตร "โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้จบหล...

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดพิธี...

Read More
เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการบูรณาการสร้างมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถราชการ ระยะที่ ๑

เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการบูรณาก...

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด...

Read More
รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Awards ๒๐๒๒

รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมแล...

เช้าวันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเ...

Read More
โรงเรียนผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน

โรงเรียนผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน...

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายรัตนชัย วิชัย นาย...

Read More
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่...

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัด โ...

Read More
เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยสมุนไพร หมู่ที่ ๙

เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้...

เช้าวันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศม...

Read More