เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลำดับ เลขที่คำร้อง หมวดหมู่/รายละเอียด สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1. CP-0001/2566
1 มี.ค. 2566
เรื่องอื่นๆ
สืบเนื่องมาจากเทศบาลตำบลในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้ทำการขุดลอกท่อเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 บริเวณหลังบ้านเลขที่ 405 ..... รายละเอียด->
สั่งการ กองช่าง
2. CP-0004/2565
17 ก.พ. 2565
เรื่องอื่นๆ
ถนนในหมู่บ้านซอย เพลินจิตร บ้านโสกตลิ่ง สร้างมานาน ถนนต่ำ ดินไหลกลบถนน ไม่มีร่องน้ำ ทำให้น้ำเสียขัง ..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ
3. CP-0003/2565
29 ม.ค. 2565
เรื่องอื่นๆ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ เรียน นายกเทศบาลตำบลในเมือง ข้าพเจ้า....นางสาวปิ่นมณี อ่อนตา ...... อายุ....26....ปี อยู่บ้า..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ
4. CP-0001/2565
25 ต.ค. 2564
เรื่องอื่นๆ
เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่างหน้าบ้านเลขที่ 405 หมู่ที่ 8 ซอยพรศิริ 6 ได้ใช้งานไม่ได้คือดับมาเป็นเวลาเกือบ 6 เดือนแล้วยังไม่มีก..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ
5. CP-0002/2564
17 ก.ย. 2564
สาธารณูปโภค
สติ๊กเกอร์เสาไฟฟ้าหาย..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ
6. CP-0001/2564
4 ก.ย. 2564
สาธารณูปโภค
เอาสติกเกอร์ไลน์มาติดไว้แต่ละเสาเพื่อแจ้งเหตุขัดข้อง แต่แจ้งไปก็เงียบกริป ไฟฟ้าดับไม่มาดูเลยครับ หรือต้องให้แจ้งผ่านเฟสบ..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ