เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลำดับ เลขที่คำร้อง หมวดหมู่/รายละเอียด สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1. CP-0002/2564
17 ก.ย. 2564
สาธารณูปโภค
สติ๊กเกอร์เสาไฟฟ้าหาย..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ
2. CP-0001/2564
4 ก.ย. 2564
สาธารณูปโภค
เอาสติกเกอร์ไลน์มาติดไว้แต่ละเสาเพื่อแจ้งเหตุขัดข้อง แต่แจ้งไปก็เงียบกริป ไฟฟ้าดับไม่มาดูเลยครับ หรือต้องให้แจ้งผ่านเฟสบ..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ