ผลการดำเนินงาน

รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565
งบทดลองรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 2 ) สำหรับไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลในเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
งบทดลองรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 1 ) สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2561
Share this Post: