ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา (บัณฑิตน้อย)

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบกา...

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567  ณ เทศบาลตำบลในเมือง  นายรัต...

Read More
ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมั...

สภาเทศบาลตำบลในเมืองได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ...

Read More
โครงการเทศกาลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของดีตำบลในเมือง ประจำปี พ.ศ.2567

โครงการเทศกาลมะม่วงน้ำดอกไม้สี...

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลในเมืองได้ต้อนรับ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้...

Read More
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 25...

พิธีถวายราชสักการะ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใ...

Read More
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Polic...

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ...

Read More
ขบวนแห่พระเวสสันดรและเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ประเพณีบุญมหาชาติ 2567

ขบวนแห่พระเวสสันดรและเชิญพระเว...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 13.00น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย...

Read More
ประเพณีบุญมหาชาติประจำปี พ.ศ. 2567

ประเพณีบุญมหาชาติประจำปี พ.ศ. ...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 09.30น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย...

Read More
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโครงการอาสาท้องถิ่นรักโลก (อถล.) พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมช...

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เทศบาลตำบลใน...

Read More
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในช...

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง จัด...

Read More
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำ...

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมืองได...

Read More
สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในก...

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป...

Read More
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา...

Read More