ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอ...

เช้าวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศม...

Read More
ลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนทางเข้านา พ่อแดง พ่อจิตร รอบอ่างเก็บน้ำห้วยทราย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนทางเข้า...

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบล...

Read More
เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนตำบลในเมือง และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเทศบาลตำบลในเมือง

เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนตำบลในเมือ...

วันที่ ๒๒ กันยายน นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้...

Read More
ร่วมพิธีมอบเครื่องจักกลทางเกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่ (ข้าว.อ้อย,ผัก,ประมง) อำเภอบ้านไผ่

ร่วมพิธีมอบเครื่องจักกลทางเกษต...

เช้าวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร...

Read More
กอบรมหลักสูตร "สมาชิสภาท้องถิ่นที่ไดัรับการเลือกตั้งใหม่" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ (Microsoft Teams) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๕

กอบรมหลักสูตร "สมาชิส...

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญมี พร้อมพรั่ง ประธานส...

Read More
ขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณรอบหมู่บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗

ขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณรอบหม...

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมค...

Read More
 มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้เข้าโครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกวินัยกฎจราจร ใส่หมวกกันน็อค ล็อกอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมมอบหมว...

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบล...

Read More
แก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตันบริเวณถนนหน้าวัดมะพร้าวกิ่งโพธิ์ศรี บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗

แก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตันบริเวณถน...

บ่ายวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง มอ...

Read More
โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกวินัยกฎจราจร ใส่หมวกกันน็อค ล็อกอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างป...

เช้าวันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัด ...

Read More
จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดป่าสามัคคีธรรม บ้านเก่าน้อย ถวายเพลในวันพระ (โครงการ ๑ วันพระ ๑ วัด ช่วงเข้าพรรษา )

จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดป่า...

เช้าวันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายรัตนชัย วิชัย...

Read More
นำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา หลักสูตร "โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกสำราญ

นำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส...

วันศุกร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนต...

Read More
ตรวจสอบหน้างานเทคอนกรีตทางเชื่อมถนนเจนจบทิศ หน้าทางเข้าหมู่บ้านหนองแวงไร่ และซอยข้างเทศบาลตำบลในเมือง

ตรวจสอบหน้างานเทคอนกรีตทางเชื่...

วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง และ...

Read More