ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเช็คเงินอุดหนุนดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖โ

พิธีมอบเช็คเงินอุดหนุนดำเนินกิ...

วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนต...

Read More
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัด...

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

Read More
ร่วมขบวนแห่และพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี ๒๕๖๖

ร่วมขบวนแห่และพิธีเปิดงานประเพ...

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด้...

Read More
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ...

กิจกรรมวันเด็กปีนี้ ณ เทศบาลตำบลในเมือง วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวล...

Read More
โครงการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทราย และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลในเมือง

โครงการจิตอาสาพระราชทานและประช...

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบงในเมือง ได้...

Read More
เปิดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในสถานที่ราชการ ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

เปิดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย...

เช้าวันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศม...

Read More
กิจกรรม เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กิจกรรม เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็...

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดสว่างโนนเพียง บ้านห...

Read More
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจาร...

เวลา ๐๙.๓๐ น. วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมน...

Read More
ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่ง...

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีต...

Read More
ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหน่วยง...

วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ไ...

Read More
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านก...

วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลในเมือง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่...

Read More
ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานซ่อมถนนเพื่อการเกษตร สายโคกป่าเสือ - หนองแวงโอง

ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานซ...

วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้...

Read More