ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่ง...

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีต...

Read More
ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหน่วยง...

วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ไ...

Read More
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านก...

วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลในเมือง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่...

Read More
ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานซ่อมถนนเพื่อการเกษตร สายโคกป่าเสือ - หนองแวงโอง

ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานซ...

วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้...

Read More
ร่วมพิธีตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมพิธีตักบาตรและพิธีวางพานพุ...

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ...

Read More
พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภา...

วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตร...

Read More
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร...

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศม...

Read More
เข้าร่วมรำในพิธีบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลองขอนแก่นครบ ๒๒๕ ปี

เข้าร่วมรำในพิธีบวงสรวง ๑๐ สิ่...

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองข...

Read More
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในช...

วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัด...

Read More
ครงการจัดทำแผนสุขภาพภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นและการนำเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครงการจัดทำแผนสุขภาพภาคประชาชน...

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเ...

Read More
งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลในเมือง ประจำปี ๒๕๖๕

งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลใ...

วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศม...

Read More
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดสุทธิการาม บ้านศิลานาโพธิ์ หมู่ที่ ๕,๖ สถานที่จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเว...

เวลา ๐๙.๓๐ น. วันพุธ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นำโดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเ...

Read More