ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบพื้นที่โครงการ ที่ได้รับงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖ เป็นโครงการที่ ๒ ที่ได้รับงบประมาณ โครงการซ่อมสร้าง ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านศิลา - นาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ และ๖

ตรวจสอบพื้นที่โครงการ ที่ได้รั...

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเ...

Read More
การประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีเกษตรชุมชน โฮมฮักในเมือง

การประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อกา...

วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศ...

Read More
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมช...

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จั...

Read More
กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยคำแคน บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำล...

วันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. อำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับ เทศบาลต...

Read More
พิธีมอบเช็คเงินอุดหนุนดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖โ

พิธีมอบเช็คเงินอุดหนุนดำเนินกิ...

วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนต...

Read More
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัด...

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

Read More
ร่วมขบวนแห่และพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี ๒๕๖๖

ร่วมขบวนแห่และพิธีเปิดงานประเพ...

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด้...

Read More
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ...

กิจกรรมวันเด็กปีนี้ ณ เทศบาลตำบลในเมือง วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวล...

Read More
โครงการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทราย และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลในเมือง

โครงการจิตอาสาพระราชทานและประช...

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบงในเมือง ได้...

Read More
เปิดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในสถานที่ราชการ ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

เปิดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย...

เช้าวันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศม...

Read More
กิจกรรม เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กิจกรรม เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็...

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดสว่างโนนเพียง บ้านห...

Read More
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจาร...

เวลา ๐๙.๓๐ น. วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมน...

Read More