ประเพณีบุญมหาชาติประจำปี พ.ศ. 2567

ประเพณีบุญมหาชาติประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 09.30น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลตำบลในเมืองและชาวบ้านบ้านหนองแวงไร่
ร่วมต้อนรับ คุณหญิง ดร.ฉวีวรรณ คำพา พร้อมด้วยคณะ ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้มีพาวะพึ่งพา หรือผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลในเมือง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ให้แก่ประชาชน
 และในเวลา 10.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด