พิธีลงนาม (MOU) บันทึกการรับมอบทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๘

พิธีลงนาม (MOU) บันทึกการรับมอบทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๘

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  นายรัตนชัย วิชัย  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ทำพิธีลงนาม (MOU) บันทึกการรับมอบทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๘ ตอนต่อเลขเทศบาลเมืองบ้านไผ่บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒ (ปอแดง)
ระหว่าง กม.ที่ ๓๖+๓๑๑ ถึง กม.ที่ ๔๔+๐๐๐ ระยะทาง ๗.๖๘๙ กิโลเมตร  ซึ่งมี 
นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทนผู้อำนวยการทางหลวงขอนแก่นที่3 (บ้านไผ่) 
นายทศพร ยาสมร  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่3 (บ้านไผ่) ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมลงนาม (MOU) 
 

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด