นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

นายรัตนชัย วิชัย

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดโสกตลิ่งโสภนาราม บ้านโสกตลิ่ง - โสกจาน หมู่ที่ ๓,๔ (โครงการ ๑ วันพระ ๑ วัด ช่วงเข้าพรรษา )
10 ส.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   56
เปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า ๑๐๐ ต้น
10 ส.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   60
ลงพื่นที่ และนำรถแบคโฮรกำจัดวัชพืชและผักตบชวาอุดตันท่อระบายน้ำฝายน้ำล้น บ้านโสกจานโสกตลิ่ง เพื่อให้น้ำไหลสะดวกช่วงฝนตกหนัก และช่วงบ่ายวันนี้ ทางคณะผู้บริหาร ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา ที่ขวางทางน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย เพื่อเปิดทางน
9 ส.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   54
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดสว่างโนนเพียง บ้านหนองแวงไร่ และได้ร่วมถวายเพลในวันพระ (โครงการ ๑ วันพระ ๑ วัด ช่วงเข้าพรรษา ) ณ วัดสว่างโนนเพียง บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑,๘,๙
9 ส.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   100
ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกน้ำท่วมถนนและน้ำขังใต้ถุนบ้าน บ้านศิลา หมู่ที่ ๖
9 ส.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   56
มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดบ้านเรือน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา จำนวน ๒ ราย
9 ส.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   49
ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ในการปฏิบัติงานปรับซ่อมผิวถนนที่ชำรุด สาย ๒๒๒๘ ขก. ก่อนถึงทางเข่้าหมู่บ้านหนองแวงโอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนน
9 ส.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   46
ติดตามข่าวสารประชาสัมพนธ์ของเทศบาล ได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่ 19 ก.ค. 2565
2. ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ค.ส.ล.(ถนนแยกไปคลองชลประทาน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2565
3. ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนร่วมใจ) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2565
4. ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสุขนิรันดร์) หมู่ที่ ๑
บ้านหนองแวงไร่
1 มิ.ย. 2565
5. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตาไข) หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง 18 พ.ค. 2565
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่ 2 ส.ค. 2565
2. รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ค.ส.ล.(ถนนแยกไปคลองชลประทาน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิ.ย. 2565
3. รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนร่วมใจ) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2565
4. รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสุขนิรันดร์)
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
7 มิ.ย. 2565
5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ถนนสายโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทรายต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
1 มิ.ย. 2565
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงไร่ 4 ส.ค. 2565
2. ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทรายต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔
บ้านโสกตลิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2565
3. ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ค.ส.ล.(ถนนแยกไปคลองชลประทาน) หมู่ที่ 7 บ้านเก่าน้อย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2565
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนร่วมใจ) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2565
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ถนนสุขนิรันดร์) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
8 มิ.ย. 2565
-----ยังไม่มีข้อมูล------
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดซื้ออาหารเสริมนม) 25 มิ.ย. 2565
2. รายงานเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทรายต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4
บ้านโสกตลิ่ง)
14 พ.ค. 2565
3. รายงานเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 8 ก.พ. 2565
4. รายงานเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 26 ม.ค. 2565
5. รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 ต.ค. 2564

สรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการประากศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 3)
ประจำปี 2565
4 ก.ค. 2565
2. รายงานการประากศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 2)
ประจำปี 2565
8 เม.ย. 2565
3. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 1)
ประจำปี 2565
7 ม.ค. 2565
4. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 4)
ประจำปี 2564
8 ต.ค. 2564
5. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 2)
ประจำปี 2564
6 ก.ค. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ -
เงินเพิ่ม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
4 ก.ค. 2565
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 17 มิ.ย. 2565
3. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 2565
4. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 1 มิ.ย. 2565
5. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 1 มิ.ย. 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
2. แผนพัฒนา ปีงบปรมาณ 2561-2565

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
2. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
4. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 3 ม.ค. 2565
2. รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 23 พ.ย. 2564
3. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 20 ต.ค. 2563
4. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2562 9 ต.ค. 2562
5. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 ก.ค. 2562

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 1 ก.ค. 2565
2. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 1 ก.ค. 2565
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาสที่ 1 -2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 31 มี.ค. 2565
4. ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2565 31 มี.ค. 2565
5. รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 มี.ค. 2565

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ เลขที่/วันที่ลงเว็บไซต์
การอบรม เรื่องการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอ ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference)
[เอกสาร word]
มท 0807.2/ว2929
20/09/2565
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565
[สรุปผลการประชุมฯ] [สรุปผลการประชุมฯ (word)]
มท 0809.2/ว91
20/09/2565
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร -
20/09/2565
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) และสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส มือสะอาด สร้างสุขภาพดี
[เอกสาร word]
มท 0816.1/ว2946
21/09/2565
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565
[เอกสาร word]
มท 0816.1/ว2945
21/09/2565

บริการประชาชน

เทศบาลตำบลในเมือง ยินดีให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

แบบฟอร์มบริการประชาชน

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน

เว็บบอร์ด

กระดานข่าว

คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน สำหรับบริการประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

E-service

บริการประชาชนออนไลน์