นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

นายรัตนชัย วิชัย

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์ปฏิบัติการจุดตรวจและบริการเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. ๒๕๖๕
29 ธ.ค. 2564   ผู้ดูแลระบบ   19
เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีเกษตรชุมชน "โฮมฮักในเมือง" (กุ้ง หอย ปูปลา ห้วยทราย อันแสนอุดม เที่ยวชมทะเลหอม บ้านศิลา - นาโพธิ์)
29 ธ.ค. 2564   ผู้ดูแลระบบ   17
ทำความสะอาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และทำการปิดศูนย์พักคอย (Cmmunity Isolation) วัดป่าชัยมงคล ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
29 ธ.ค. 2564   ผู้ดูแลระบบ   15
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
27 ธ.ค. 2564   ผู้ดูแลระบบ   22
ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ บ้านหนองแวงโอง หมู่ที่ ๒ บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘
27 ธ.ค. 2564   ผู้ดูแลระบบ   24
เปิดโครงการนิเทศการเรียนการสอน ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
27 ธ.ค. 2564   ผู้ดูแลระบบ   22
สำรวจความเรียบร้อยของโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บริเวณ บ้านศิลา หมู่ที่ ๖ เพื่อให้ตรงตามรูปแบบรายการและความปลอดภัยในการดำเนินงาน
27 ธ.ค. 2564   ผู้ดูแลระบบ   17
ติดตามข่าวสารประชาสัมพนธ์ของเทศบาล ได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2564
2. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนเจนจบทิศ จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2564
3. จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าหอประชุมเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 2564
4. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-หนองแวงไร่) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
5. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทราย) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (แยกถนนเจนจบทิศ-ไปถนนบ้านหนองแวงไร่-หนองแวงโอง) หมู่ที่ ๘
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2564
2. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหนองแวงไร่-หนองลุมพุก) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2564
3. จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-แยกป่ายางภูคำ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2564
4. จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนแยกนาโพธิ์-วัดป่าบ้านหนองหญ้าปล้อง) หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564
5. จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินในเขตตำบลในเมือง (ถนนหนองแวงไร่-ห้วยแดงต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองหญ้าปล้อง-ภูเหล็ก) หมู่ที่ ๕
บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2564
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าหอประชุมเอนกประสงค์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนเจนจบทิศ จำนวน ๖ จุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนโสกตลิ่ง-หนองแวงไร่) หมู่ที่ 4
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบะขวาง) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564
-----ยังไม่มีข้อมูล------

สรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดเหตุอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว 2 พ.ย. 2564
2. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง การป้องกันโรค และภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2564 2 พ.ย. 2564
3. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง
มาตรการดำเนินการกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
2 พ.ย. 2564
4. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการใช้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2564
2 ก.ย. 2564
5. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 6 ส.ค. 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ
1. แผนพัฒนา ปีงบปรมาณ 2561-2565

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ
1. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
2. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 20 ต.ค. 2563
2. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2562 9 ต.ค. 2562
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 ก.ค. 2562
4. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2561 18 ต.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 6 ส.ค. 2564
2. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 19 พ.ค. 2564
3. รายงานรายรับ - รายจ่ายและเงินสะสม (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -วันที่ 12 พฤษภาคม 2564) 13 พ.ค. 2564
4. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 29 มี.ค. 2564
5. รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 20 ต.ค. 2563

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ เลขที่/วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
มท 0810.6/ว173
24/01/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
มท 0809.4/ว195
24/01/2565
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
มท 0816.2/ว176
20/01/2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
[เอกสาร word]
มท 0819.2/ว172
20/01/2565
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
มท 0808.3/ว164
19/01/2565

บริการประชาชน

เทศบาลตำบลในเมือง ยินดีให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

แบบฟอร์มบริการประชาชน

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน

เว็บบอร์ด

กระดานข่าว

คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน สำหรับบริการประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

E-service

บริการประชาชนออนไลน์