นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

นายรัตนชัย วิชัย

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายศิลานาโพธิ์ -หนองหญ้าปล้อง
6 ธ.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   7
โครงการแอสฟัสติคคอนกรีต โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการเริ่มต้นถนนสายที่ ๔สายบ้านศิลานาโพธิ์หมู่ที่ ๕และหมู่ที่ ๖
6 ธ.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   7
โครงการแอสฟัสติคคอนกรีต โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการเริ่มต้นถนนสายที่ ๓ สายโสกจาน หมู่ที่ ๓
6 ธ.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   4
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันปิยมหาราช
6 ธ.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   5
ครงการแอสฟัสติคคอนกรีต โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการเริ่มต้นถนนสายที่ ๒ สายโสกตลิ่ง - โคกเดิ่น หมู่ที่ ๔
6 ธ.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   4
โครงการแอสฟัสติคคอนกรีต โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการเริ่มต้นถนนสายแรก สายกลางบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑
6 ธ.ค. 2565   ผู้ดูแลระบบ   4
ติดตามข่าวสารประชาสัมพนธ์ของเทศบาล ได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1,8,9 (ชุมชนพรศิริ) บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2565
2. ราคากลางโครงการซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 5,6 บ้านศิลา, บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2565
3. ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองม่วง) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2565
4. ราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ถนนแสนประเสริฐ ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง 14 พ.ย. 2565
5. ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง
ซอยข้างถังประปาด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2565
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานขอจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายนาโพธิ์-หนองหญ้าปล้อง) หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธ.ค. 2565
2. รายงานขอจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1,8,9 (ชุมชนพรศิริ) บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2565
3. รายงานขอซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 5,6 บ้านศิลา, บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2565
4. รายงานขอจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองแวงไร่-หนองม่วง) หมู่ที่ ๘
บ้านหนองแวงไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2565
5. รายงานขอจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ถนนแสนประเสริฐ ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2565
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1,8,9 (ชุมชนพรศิริ) บ้านหนองแวงไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2565
2. ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 5,6 บ้านศิลา, บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขอจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) หมู่ที่ 4
บ้านโสกตลิ่ง ถนนโสกตลิ่งหนองลุมพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565
4. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.30-024
สายโสกตลิ่ง-หนองแวงไร่ หมู่ที่ 4 บ้านโสกตลิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ย. 2565
5. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.30-012 สายนาโพธิ์-ศิลา หมู่ที่ 5
บ้านนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 พ.ย. 2565
-----ยังไม่มีข้อมูล------
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 ต.ค. 2565
2. รายงานเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดซื้ออาหารเสริมนม) 25 มิ.ย. 2565
3. รายงานเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโสกตลิ่ง-อ่างเก็บน้ำห้วยทรายต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4
บ้านโสกตลิ่ง)
14 พ.ค. 2565
4. รายงานเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 8 ก.พ. 2565
5. รายงานเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 26 ม.ค. 2565

สรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการประากศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 4)
ประจำปี 2565
10 ต.ค. 2565
2. รายงานการประากศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 3)
ประจำปี 2565
4 ก.ค. 2565
3. รายงานการประากศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 2)
ประจำปี 2565
8 เม.ย. 2565
4. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 1)
ประจำปี 2565
7 ม.ค. 2565
5. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 4)
ประจำปี 2564
8 ต.ค. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ -
เงินเพิ่ม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
4 ก.ค. 2565
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 17 มิ.ย. 2565
3. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 2565
4. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 1 มิ.ย. 2565
5. คำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 1 มิ.ย. 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
2. แผนพัฒนา ปีงบปรมาณ 2561-2565

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ
1. แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
3. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
5. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 พ.ย. 2565
2. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลในเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 30 ก.ย. 2565
3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 3 ม.ค. 2565
4. รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 23 พ.ย. 2564
5. รายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 20 ต.ค. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 30 ก.ย. 2565
2. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 1 ก.ค. 2565
3. รายงานการจัดทำแผนการใช่จ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 1 ก.ค. 2565
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาสที่ 1 -2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 31 มี.ค. 2565
5. ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2565 31 มี.ค. 2565

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการ เลขที่/วันที่ลงเว็บไซต์
การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey
[เอกสาร word]
มท 0816.3/ว9178
08/12/2565
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.)
[เอกสารแนบ]
มท 0820.2/ว4034
07/12/2565
ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ (Word)] [เอกสาร word]
มท 0816.4/ว4056
08/12/2565
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
[เอกสาร word]
มท 0803.3/ว4036
07/12/2565
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร -
07/12/2565

บริการประชาชน

เทศบาลตำบลในเมือง ยินดีให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

แบบฟอร์มบริการประชาชน

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน

เว็บบอร์ด

กระดานข่าว

คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน สำหรับบริการประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

E-service

บริการประชาชนออนไลน์