กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโครงการอาสาท้องถิ่นรักโลก (อถล.) พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโครงการอาสาท้องถิ่นรักโลก (อถล.) พ.ศ.๒๕๖๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน และ โครงการอาสาท้องถิ่นรักโลก (อถล.) พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อเตรียมสถานที่การจัดโครงการบุญมหาชาติ โดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมากชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ รพ.สต คณะกรรมการชุมชนบ้านหนองแวงไร่
อสม.ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแวงไร่ ม.1.8.9 และชาวบ้านบ้านหนองแวงไร่ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวรวัดบ้านสว่างโนนเพียงบ้านหนองแวงไร่
เกาะกลางน้ำหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองแวงไร่ และ บริเวรพระธาตุเจดีย์มหามุนีนาถ วัดสว่างโนนเพียงบ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด