ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

173 หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043-473549

โทรสาร : 043-473549

e-mail : saraban@naimuangbanphai.go.th

สำนักปลัดฯ043-473549

กองคลัง043-473547

งานป้องกันฯ043-473548