โครงการแอสฟัสติคคอนกรีต โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการเริ่มต้นถนนสายแรก สายกลางบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑

โครงการแอสฟัสติคคอนกรีต โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการเริ่มต้นถนนสายแรก สายกลางบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑

เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลในเมือง ขอขอบคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกขอนแก่น (อบอุ่น จริงใจ รับใช้ประชาชน) ผู้อนุมัติโครงการ และนางกฤษณา ศิริพรรณ สจ.บ้านไผ่ เขต ๑ นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ สจ.บ้านไผ่ เขต ๒ ผู้ประสาน โครงการแอสฟัสติคคอนกรีต โดย #องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการเริ่มต้นถนนสายแรก สายกลางบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑ และจะดำเนินการต่อที่ หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖ และหมู่ที่ ๗

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด