โครงการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทราย และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลในเมือง

โครงการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทราย และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลในเมือง

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบงในเมือง ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทราย และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลในเมือง โดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา และได้รับเกียรติจาก สภ.บ้านไผ่ เข้าร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านศิลานาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ -๖
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด