ร่วมฟังธรรมเทศนางานบุญมหาชาติ ซึ่งวันนี้ เป็นวันฟังเทศน์มหาชาดก

ร่วมฟังธรรมเทศนางานบุญมหาชาติ ซึ่งวันนี้ เป็นวันฟังเทศน์มหาชาดก

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ และชาวบ้านหนองแวงไร่ ร่วมฟังธรรมเทศนางานบุญมหาชาติ ซึ่งวันนี้ เป็นวันฟังเทศน์มหาชาดก โดยมี คุณหญิง ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ เป็นประธาน ร่วมกันฟังธรรมเทศนา ๑๓ กัณฑ์ และถวายภัตตาหารเเก่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรมเเก่พระภิกษุ กวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธี

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด