ประเพณีบุญเดือนสี่ บุญมหาชาติ

 ประเพณีบุญเดือนสี่ บุญมหาชาติ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลในเมืองและชาวบ้านหนองแวงไร่ ร่วมต้อนรับ คุณหญิง ดร.ฉวีวรรณ คำพา พร้อมด้วยคณะ ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้มีภาวะพึ่งพิง หรือผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลในเมือง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ประชาชน
และในเวลา ๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร
เวลา ๑๓.๐๐ น.ทำพิธีสู่ขวัญขบวนแห่พระเวสสันดร และได้เริ่มพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง โดยมีขบวนแห่ นำโดยช้าง ๔ เชือก เคลื่อนสู่ บริเวณเกาะกลางน้ำลานพระพุทธมหามุนีนาถ เพื่อทำพิธีเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ตามประเพณี
ขบวนแห่เชิญผะเหวด หรือพระเวสสันดร เข้าเมืองตามประเพณี บุญมหาชาติของชาวอีสาน ที่ร่วมกันทำมาอย่างยิ่งใหญ่ และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยมี คุณหญิง ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ เป็นประธานในพิธี การจัดงานบุญมหาชาติประจำปี ๒๕๖๖

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด