ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลในเมือง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ เงาะเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง นายทองเลื่อน ศรีนาง รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"
และได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง ("Big Cleaning Day") เพื่อเป็นการ เพื่อสร้างความสะอาด ความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด