ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่ง เทศบาลตำบลในเมืองมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เท่ากับ ๙๙.๒๓ คะแนน อยู่ในระดับ #AA #ลำดับที่๑๓ ในจำนวน ๑๑๑ แห่ง
โดย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมร่วมกันแสดงจุดยืนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กิจกรรม No Gift Policy ไม่รับของขวัญทุกช่วงเทศกาล
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”​ "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด