ตรวจสอบพื้นที่โครงการ ที่ได้รับงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖ เป็นโครงการที่ ๒ ที่ได้รับงบประมาณ โครงการซ่อมสร้าง ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านศิลา - นาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ และ๖

ตรวจสอบพื้นที่โครงการ ที่ได้รับงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖ เป็นโครงการที่ ๒ ที่ได้รับงบประมาณ โครงการซ่อมสร้าง ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านศิลา - นาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ และ๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรโยธาฯ และผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่โครงการ ที่ได้รับงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖ เป็นโครงการที่ ๒ ที่ได้รับงบประมาณ โครงการซ่อมสร้าง ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านศิลา - นาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ,๖ ปัจจุบัน เทศบาลตำบลในเมือง ได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเตรียมการก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๓๐-๐๑๒ สายนาโพธิ์-ศิลา หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ ตำบลในเมือง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๔๙๐,๐๐๐ บาท

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด