การประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีเกษตรชุมชน โฮมฮักในเมือง

การประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีเกษตรชุมชน โฮมฮักในเมือง

วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีเกษตรชุมชน " โฮมฮักในเมือง " โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลในเมือง หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลในเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลในเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด