ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายศิลานาโพธิ์ -หนองหญ้าปล้อง

 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายศิลานาโพธิ์ -หนองหญ้าปล้อง

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมคณะทำงานนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายศิลานาโพธิ์ -หนองหญ้าปล้อง โดยเทศบาลตำบลในเมือง

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด