ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ...

กิจกรรมวันเด็กปีนี้ ณ เทศบาลตำบลในเมือง วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวล...

Read More
โครงการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทราย และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลในเมือง

โครงการจิตอาสาพระราชทานและประช...

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบงในเมือง ได้...

Read More
เปิดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในสถานที่ราชการ ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

เปิดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย...

เช้าวันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศม...

Read More
กิจกรรม เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กิจกรรม เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็...

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดสว่างโนนเพียง บ้านห...

Read More
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจาร...

เวลา ๐๙.๓๐ น. วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมน...

Read More
ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่ง...

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีต...

Read More
ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหน่วยง...

วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ไ...

Read More
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านก...

วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลในเมือง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่...

Read More
ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานซ่อมถนนเพื่อการเกษตร สายโคกป่าเสือ - หนองแวงโอง

ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานซ...

วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้...

Read More
ร่วมพิธีตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมพิธีตักบาตรและพิธีวางพานพุ...

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ...

Read More
พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภา...

วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตร...

Read More
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร...

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศม...

Read More