ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหต...

เช้าวันพุธ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัด โ...

Read More
ลงพื้นที่ซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้านฉัตรเพชร ๔ ที่ชำรุดเสียหายและทำให้รถที่สัญจรเข้าหมู่บ้าน ติดหล่มจากถนนทรุด

ลงพื้นที่ซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้า...

เวลา ๑๖.๐๐ น.วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลใน...

Read More
ลงพื้นที่ร่วมกับ พมจ.ขอนแก่น และโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพ พร้อม Caregiver (CG) ในระบบ Long Term Care

ลงพื้นที่ร่วมกับ พมจ.ขอนแก่น แ...

เวลา ๑๔.๓๐ น. วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลใ...

Read More
โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ ที่ ๔

โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ ที่...

เช้าวันอังคาร ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย...

Read More
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดป่าพุทธชัยมงคล และได้ร่วมถวายน้ำปานะ (โครงการ ๑ วันพระ ๑ วัด ช่วงเข้าพรรษา )

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเว...

เช้าวันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชั...

Read More
สำรวจถนนดินเพื่อก่อสร้างเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕

สำรวจถนนดินเพื่อก่อสร้างเป็น ถ...

วันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรี...

Read More
เปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพของประชาชน ด้วยการถนอมอาหาร (ปลาส้ม)

เปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอ...

เช้าวันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย น...

Read More
ลงพื้นที่สำสำรวจถนน คสล.ที่ชำรุด เพื่อซ่อมและก่อสร้างใหม่ จากเงินเหลือจ่ายปี ๒๕๖๕ ถนนเส้นโสกตลิ่ง-หนองลุมพุก, เก่าน้อย ซอย ๔ และเทศบาล ซอย ๑

ลงพื้นที่สำสำรวจถนน คสล.ที่ชำร...

วันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมน...

Read More
โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ ที่ ๓

โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ ที่...

เช้าวันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโด...

Read More
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลานาโพธิ์ หมู่ที่ ๕,๖

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเว...

วันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมน...

Read More
เปิดโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ และ โครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองความดันโลหิตเบาหวาน บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ ๔

เปิดโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข บ...

เช้าวันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศม...

Read More
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณ วัดมะพร้าวกิ่งโพธิ์ศรี บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ และร่วมทำบุญถวายเพล (โครงการ ๑ วันพระ ๑ วัด ช่วงเข้าพรรษา )

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเว...

วันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนต...

Read More