เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลำดับ เลขที่คำร้อง หมวดหมู่/รายละเอียด สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1. CP-0003/2567
6 มิ.ย. 2567
สาธารณูปโภค
เนื่องจากถนน ซอย อนามัย ซอย 1 ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่หลายครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมา ประกอบช่วงนี้ฤดูฝน..... รายละเอียด->
สั่งการ กองช่าง
2. CP-0002/2567
22 พ.ค. 2567
สาธารณูปโภค
ถนนบ้านหนองแวงไร่- ซอยอนามัย1 ตั้งแต่จุดจอดรถบรรทุก รถสุขาภิบาล ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เกิดปัญหาข่วงฝนตกแล้วถนนมีความชำรุ..... รายละเอียด->
สั่งการ กองช่าง
3. CP-0001/2567
12 เม.ย. 2567
เรื่องอื่นๆ
สืบเนื่องจากเทศบาลมีการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำในเขตเทศาล บริเวณถนนเจนจบทิศ ในส่วนบริเวณหน้าร้าน double d cafe ได้ทำการเร..... รายละเอียด->
สั่งการ กองช่าง
4. CP-0006/2566
16 ส.ค. 2566
สาธารณูปโภค
ขอขยายเขตน้ำปะปาส่วนภูมิภาค .....บ้านโสกตลิ่ง ม.4 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2566- 2570 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ
5. CP-0005/2566
18 ก.ค. 2566
เรื่องอื่นๆ
มีร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ชื่อร้านว่า ร้านกางเกงในแบรนด์ดัง (Dressing shop) เบอร์โทร(ซึ่งติดต่อไม่ได้แล้ว) 0902527537 แอบอ้..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ
6. CP-0004/2566
18 ก.ค. 2566
เรื่องอื่นๆ
เส้นสนามฟุตซอล หมู่ 5 บ้านศิลานาโพธิ์ ไฟฟ้าดับมืดหลายจุดหลายเสา ทั้งสายระโยงระยาง วานมาเปลี่ยนหลอดหรือเบิ่งให้แหน่คับ..... รายละเอียด->
สั่งการ กองช่าง
7. CP-0001/2566
1 มี.ค. 2566
เรื่องอื่นๆ
สืบเนื่องมาจากเทศบาลตำบลในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้ทำการขุดลอกท่อเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 บริเวณหลังบ้านเลขที่ 405 ..... รายละเอียด->
สั่งการ กองช่าง
8. CP-0004/2565
17 ก.พ. 2565
เรื่องอื่นๆ
ถนนในหมู่บ้านซอย เพลินจิตร บ้านโสกตลิ่ง สร้างมานาน ถนนต่ำ ดินไหลกลบถนน ไม่มีร่องน้ำ ทำให้น้ำเสียขัง ..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ
9. CP-0003/2565
29 ม.ค. 2565
เรื่องอื่นๆ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ เรียน นายกเทศบาลตำบลในเมือง ข้าพเจ้า....นางสาวปิ่นมณี อ่อนตา ...... อายุ....26....ปี อยู่บ้า..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ
10. CP-0001/2565
25 ต.ค. 2564
เรื่องอื่นๆ
เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่างหน้าบ้านเลขที่ 405 หมู่ที่ 8 ซอยพรศิริ 6 ได้ใช้งานไม่ได้คือดับมาเป็นเวลาเกือบ 6 เดือนแล้วยังไม่มีก..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ
11. CP-0002/2564
17 ก.ย. 2564
สาธารณูปโภค
สติ๊กเกอร์เสาไฟฟ้าหาย..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ
12. CP-0001/2564
4 ก.ย. 2564
สาธารณูปโภค
เอาสติกเกอร์ไลน์มาติดไว้แต่ละเสาเพื่อแจ้งเหตุขัดข้อง แต่แจ้งไปก็เงียบกริป ไฟฟ้าดับไม่มาดูเลยครับ หรือต้องให้แจ้งผ่านเฟสบ..... รายละเอียด->
สั่งการ สำนักปลัดฯ